Sign in
    מנצחים גדולים ב- Stake.com

    מנצחים גדולים ב- Stake.com

    12061 N
    מנצחים גדולים אינם דבר חדש ב- Stake . אתר ההימורים הזה מציב את האתגר לשחקנים גבוהים על ידי קבלת הימורים מסיביים הן בספר הספורט והן בקזינו.

    כתוצאה מכך, בקושי עובר שבוע ללא חדשות על זכייה גדולה ב- Stake . כאשר מתייחסים ל"ניצחון גדול", אנחנו מדברים על תשלומים של שבע ושמונה ספרות. עמוד זה מביא לך חדשות על כל הזוכים הגדולים בפלטפורמת ההימורים הזו.

    כמובן, ראוי לציין שלמרות Stake הוא גן עדן למשחקים high rollers , זה גם אתר מצוין לשחקנים בעלי הגבלה נמוכה, עם הימורי מינימום על ספורט וכמה משחקי קזינו שעולים פחות מסנט ( USD ).